Meyve Sinekleri

Meyve Sinekleri

Türkiyede yeni tespit edilen karantinaya tabii Meyve Sinekleri ( Drosophila suzukii )

Tanımı

Ergin, 2-3 mm uzunluğunda, açık sarı veya kahverengi, gözleri parlak kırmızı. Erkeklerin kanatlarında siyah nokta vardır. Dişilerin kanatlarında nokta yoktur. Larva, beyaz silindirik vücutlu ve 3,5 mm. Pupa, 2-3 mm, kırmızımsı kahverengidir. Meyvenin içinde veya toprakta bulunur.

Konukçuları

Kiraz, kayısı, erik, şeftali, nektarin, armut, Trabzon hurması, kivi, incir, çilek, üzüm, elma, armut ve yaban mersini (Walsh et. al., 2011).

Zararı

Önemli bir karantina zararlısı olan D.suzukii, diğer Drosophila türlerinden farklı olarak ağaç üzerinde bulunan olgunlaşmış sağlıklı meyvelerde ve yere düşmüş, çürümekte olan meyve türlerinde beslenmektedir. Zararı larvalar meyve içinde beslenmek suretiyle meydana getirmektedir. Bir meyvede birden çok larva bulunabildiği için meyvede yumuşama ve çürüme belirtileri hızla artmaktadır. Daha sonra fungal ve bakteriyel enfeksiyonlar meydana gelmektedir (Cini et al., 2012).

Kontrol ve Eradikasyon Tedbirleri

Zararlının erken tespitinin yapıldığı yerlerde sınırlı bir alanda popülasyon düşük yoğunlukta bulunduğunda çok sıkı uygulanan tedbirler ile eradikasyonu mümkündür.

  • Meyveler olgunlaştığında hemen hasata başlanmalı ve hasattan sonra ağaç üzerinde meyve bırakılmamalıdır.
  • Bulaşık olduğu bilinen bahçe ve çevresindeki bahçelerde ağaç üzerindeki eyvelerin hasadı mutlaka yapılmalı ve ge iktirilmemelidir Hasat süresi mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır. Bulaşık olduğu belirlenen bahçelerde yere dökülen meyveler zararlı için besin kaynağı oluşturacağından yere dökülen meyve artıkları, tüketilmeyen ve ıskartaya ayrılmış meyveler açıkta bırakılmamalı toplanarak en az 30 cm. derinlikte uygun bir alana gömülmek suretiyle imha edilmelidir. Bu tür artıklardan kesinlikle kompost yapılmamalıdır
  • Hasat edilecek meyve türlerinin larva ile bulaşıklığının belirlenmesi önemlidir. Bunun için asat sırasında, meyvelerin imhasına yönelik karar vermek için tuzlu su solüsyonu hazırlanarak D. suzukii’nin meyvelerdeki bulaşık olma durumu belirlenmelidir. Meyvede larva bulaşıklığı bulunmayan ancak ergin yoğunluğunun çok düşük olduğu yerlerde çok sayıda sirkeli tuzak asılarak zararlıyı ontrol altına almak mümkün olabilmektedir
  • Kiraz meyvesi içinde Drosophila suzukii larvasının varlığının tespitinde tuzlu su solüsyonu kullanılır. Bunun için; tesadüfi olarak toplanan 30 adet sağlam meyve plastik poşet içerisine konulur. İçerisine 4 bardak su ve 1/4 ölçü tuz konur. 10 15 dk beklenir ve larvaların su içinde yüzmeye başlaması takip edilir.
  • Zararlının bulunduğu alandan başka yerlere yayılmasına neden olabilecek mekanizmalar örneğin, traktör vb. ekipmanlar temiz tutulmalıdır.
  • Tuzak kontrolleri sırasında, zararlıyı cezbetmemesi açısından tuzakta bulunan sirkenin ağaçlara yakın yerlere dökülmemelidir
  • Bahçelerde sulama damlama sulama sistemi ile yapılmalıdır. Özellikle bahçelerin hasata yakın dönemde aşırı sula masından kaçınılmalıdır.
  • Çayır ve meralar, terk edilmiş bahçeler zararlı için konakçılık yapacağı için kontrol altında tutulmalıdır. Kendi haline bırakılmış meyve bahçelerinin bulunduğu yerlerde, otlu ve 2 bakımsız ağaçların bulunduğu alanlar bulaşma kaynağı oluşturacağından kültürel önlemlere özen gösterilmelidir.
  • Drosophila suzukii’nin birkaç km uçabildiği bilindiğinden mücadelenin toplu mücadele şeklinde yapılması sağlanmalıdır. Üreticiler kendi bahçesi içinde ve yakınındaki bahçelerde topluca zararlı ile mücadele önlemlerini almalıdır. Bulaşık olduğu bilinen alan ve çevresindeki tüm bahçelerde yukarıda önerilen işlemlerin hepsi uygulanmalıdır.

Herkese bol ve bereketli ürünler yetiştirmesi dileğiyle bir sonraki yazımıza kadar hoşça kalın.

Zir. Müh. İlkay ÇORMAN – Hobitohum.com-Üretici Dostu!

Sitemizde bulunan bazı ürün grupları ;

SİAPTON 1LT

Super Deefol 1LT

Doublewett 250 ML

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir