Bitki Besleme Programı

Bitki besleme programı hazırlanırken bilinmesi gereken temel bilgilerden bahsederek, programın hazırlanması hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmektedir.

Bitkilerin büyümeleri için ısı, mekanik destek, hava, su ve bitki besin maddelerine ihtiyaç duyar. Bunlara büyüme faktörleri denir. Büyüme seviyesi, en sınırlayıcı büyüme faktörünün izin verdiği seviyeden daha fazla olamaz. Yani bitkiler en az büyüme faktörü seviyesince gelişim gösterebilirler. Bu faktörler arasında en önemlisi sulamadır, hemen hemen her zaman verimi artırır. Sudan sonra, bir diğer sınırlayıcı faktör olarakta bitki besin maddeleri sayılabilir.

Aşağıdaki bilgiler, bitki besinlerinin su kalitesi üzerindeki etkileri ve besin girdilerinin dikkatli bir şekilde yönetilmesi, üreticiler için ekonomik verimlilik ve diğer canlılar için ise geliştirilmiş su kalitesi anlamına gelir.

Bitki besin maddeleri su kalitesini nasıl etkiler?

Akarsular, göller, göletler ve bataklıklardaki su bitkileri ve yosunların beslenmeleri için besin maddeleri kullanırlar. Bu bitkiler ve yosunlar için su önemli bir bileşendir, çünkü oksijen üretirler, balıklar ve diğer sucul hayvanlar için yiyecek ve barınak sağlarlar. Bu bitkilerin büyümesine izin verecek besin maddelerinin doğal kaynakları vardır.

Gübrelerden ve gübreden ek besinler su ile birleştiğinde, bitkiler ve yosunların büyümesi artacaktır.

Suda tek hücreli klorofile sahip canlılar (mavi-yeşil alg) bulunmaktadır. Bu canlıların yoğun bulunduğu zamanlarda diğer canlılar için toksik etkiler ortaya çıkabilmektedir. Suyun içerisinde bulunan yosun ve su bitkilerinin populasyonlarıda arttığında diğer canlılar açısında olumsuz etkiler ortaya çıkmaktadır. Çünkü suyun rekreasyonel kullanımları hayvanlar açısında olumsuz durumlar ortaya çıkarmaktadır. En büyük sorunlardan biri toksik etkiler ve diğer canlıların hareketlerinin kısıtlanmasıdır.

Fakat diğer yandan, bitkiler ayrışmaya başladığında ise sudaki çözünmüş oksijen tükenir. Oksijen eksikliği balık ölümlerine yol açabilir.

Dolayısıyla ekolojik yaşam için bu denge çok önem arzetmektedir.

Bitki besin maddeleri suya nasıl girer?

Bitki besin maddeleri inorganik gübrelerde ve organik olan bitki artıklarında bulunur. Bitkiler sadece inorganik formdaki bitki besin maddelerini kullanabilir. Eninde sonunda, organik besin maddeleri inorganik formlara dönüştürülür, ancak bu birkaç ay sürebilir.

Birçok inorganik bitki besin maddesi toprak suyunda kolaylıkla çözünür ve sızıntılar veya akar sular ile yüzey ya da yeraltı sularına hızla karışabilir. Organik besinler, akarsu yoluyla yüzey sularına taşınabilir ve eninde sonunda inorganik formlara dönüştürülür. Algler ve su bitkileri için kullanılabilir hale gelir.

Bitki besin maddeleri yönetim planlaması nedir?

Bitki besin maddeleri yönetim planlaması, ürün verimi ve kalitesini optimize etmeyi, gübre giriş maliyetlerini en aza indirmeyi, toprak ve suyun korunmasını amaçlayan en iyi yönetim uygulamasıdır.

Bunun ilkeleri şu şekildedir ;

Gübreyi, toprakta bulunan bitki besin elementleri miktarı ile bitkinin ihtiyaç duyduğu bitki besin elementlerinin arasındaki farkı telafi etmek amacıyla uygulayarak, üreticiye maliyet etkinliği sağlayan hedef verimi elde etmede kullanılan üretim ekonomisi açısından önem arzeden planlama yöntemidir.

Bitki Besin Elementleri Dengesi Denklemi:

Toprağın bünyesinde bulunan bitki besin elementleri + Toprağa uygulanan bitki besin elementleri =Kültür bitkisinin ihtiyaç duyduğu bitki besin elementleri + Toprağa uygulanan bitki besin elementlerinden artanlar (sıfıra eşit olmalıdır)

Yani biz buna kısaca; doğru miktar, doğru ürün, doğru yer, doğru zaman diye açıklayabiliriz. Bu ana başlıklarımızıda bir sonraki yazımızda siz değerli hobitohum.com okuyucularımızla paylaşacağız.

Herkese bol ve bereketli ürünler yetiştirmesi dileğiyle bir sonraki yazımıza kadar hoşça kalın.

Zir. Müh. İlkay ÇORMAN – Hobitohum.com-Üretici Dostu!

Sitemizde bulunan bazı ürün grupları ;

AGR 15-0-5+9MgO+ME – Cifoagro

Klimaks Maki 20-20-20 1KG

Klimaks Flamin 1LT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir