Biyopestisitler nelerdir ?

Biyopestisitler nelerdir ?

Biyopestisitler nelerdir ? Zararlı organizmalar ve bakteriler, mantarlar, virüsler, bitkiler, hayvanlar ve mineraller gibi doğal kaynaklardan üretilen kimyasallardır. 

Biyolojik böcek ilaçları olarak da bilinen bu ürünler, bitkisel üretim ve diğer ortamlardaki haşere popülasyonlarını kontrol etmek için kullanılan sentetik kimyasallara bir alternatif sağlayabilir.Biyopestisitler, ticari yetiştiriciler, özel mahsul yetiştiricileri, süs bitkisi yetiştiricileri veya hobi bahçeciler gibi alternatif bir zararlı yönetimi yaklaşımı arayan herkes tarafından kullanılabilir. Bununla birlikte, sentetik kimyasal böcek ilaçları gibi, biyopestisitler de ülkemizde kullanıma sunulmadan önce T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir.

Zararlılar, ürünlere zarar veren ve ürün verimini ve kalitesini düşüren hastalıkları, böcekleri, akarları ve yabani otları içerir. Birçok biyopestisit, sentetik böcek ilaçlarına göre daha çevre dostudur. Örneğin, birçok biyopestisit belirli zararlıları hedefler ve çevredeki ekosistem ve insan sağlığı üzerinde çok az olumsuz etkiye sahiptir.

Biyopestisit çeşitleri

Türkiyede yaygın olarak üç tip ürün biyopestisit çeşidi kullanılmaktadır. Bunlar mikrobiyal, semiochemical (yarıkimyasal) ve non-konvansiyonel (geleneksel olmayan haşere kontrol ürünleri) dir.

Mikrobiyal Pestisitler

Zararlıları kontrol etmek için kullanılan bakteriler, mantarlar, virüsler, protozoanlar, algler, mikoplazma, riketsiya ve ilgili organizmalar ve ilgili metabolitler (veya yan ürünler) gibi canlı mikroorganizmaları içeren pestisitlerdir. Birçok mikrobiyal sadece belirli zararlıları hedefler. Örneğin, Bacillus thuringiensis halen kullanılmakta olan biyopestisitlerin en tanınanı ve önemlisidir.

Semiyokimyasallar(yarıkimyasal)

Aynı veya farklı türlerin başka bir organizmada davranışsal bir tepkiye neden olan bir organizmanın ürettiği mesajı taşıyıcı kimyasallardır. Bu kimyasalların sentetik olarak üretilen eşdeğerleri ayrıca yarı kimyasal biyopestisitler olarak kabul edilir. En yaygın olarak,cezbedici tuzaklar, yem-öldürme sistemlerini izlemek ya da hedef zararlıların çiftleşmesini bozmak için kullanılan böcek feromonlarıdır. Örneğin, Bağ salkım güvesi feromonu, büyük miktarlarda salındığı zaman, Bağ salkım güvesi erkeklerinin dişileri bulmak için dişilerin salgıladığı hormonları bozar. Bu onların üreme oranını azaltır ve nüfuslarını kontrol eder.

Geleneksel olmayan haşere kontrol ürünleri

Üreticiler tarafından çeşitli amaçlar için kullanılan, fakat zararlı böcek kontrol ürünleri olarak da kullanılabilen maddelerdir. Genellikle insanlar ve çevre için düşük risk oluştururlar. Bazı örnekler verecek olursak, bazı yiyecek grupları, sarımsak tozu, sofra tuzu gibi koruyucu maddeler(sirke, bitki özleri ve mineral yağlar gibi yağlar) veya mineral tuzlar gibi gübre ve bitki büyüme takviyeleri bu kapsamdadır. Örneğin, sirke ile yabani ot kontrolü yapılabilir.

Biyopestisitlerin özellikleri

Biyopestisitlerin hedefleri: Biyopestisitler genellikle hedef skalası çok dardır. Yani, spesifik hedefler belirlenip onlar üzerinde etki yaparlar. Dolayısıyla yararlı böcekler, bakteriler, bitkiler, doğal yaşam ve birçok çevre organizmayı nadiren rahatsız ederler. Öte yandan, birçok geleneksel kimyasal böcek ilaçları sadece hedef zararlıyı değil, aynı zamanda çevre ekosistemi ve insanları da etkileyerek bu potansiyel etkileri azaltmak için dikkatli bir şekilde hareket etmeyi gerektirebilir.

Biyopestisitler, zararlı direncinin artmasını önlemeye yardımcı olur: Biyopestisitler genellikle karmaşık etki mekanizmalarına sahip oldukları için bitki zararlıları biyopestisitlere karşı direnç geliştirmesi genellikle daha uzun sürer. Buna karşılık, bazı kimyasal insektisitler, genellikle tek bir gen ile ilgili mekanizmaya sahiptir ve bu, bu bileşikler tekrar tekrar kullanıldığında, zararlıların daha kolay direnç geliştirmesini mümkün kılabilir.

Biyopestisitlerin uygulama ve hasat arasındaki süreler: Uygulamadan sonra birçok biyopestisit uzun süre uygulama bölgesinde kalmaz, çabucak özelliklerini yitirirler. Teknik açıdan, çevrede “kalıcı olmayan” durumdadırlar. İnsanlar ve çevreye daha az zarar verirler.

Kısa bekleme süreleri: Biyopestisitlerin çoğunluğunun uygulamdan sonraki kültürel işlemler için bir süre beklemeye gerek yoktur. Uygulamadan sonra çiftçiler tarla ya da seraya gidebilirler ya da kısa bir süre içerisinde, sulama, hasat ya da diğer kültürel uygulamaları uygulayabilirler.Birçok kimyasal pestisit, aksine, daha yüksek kalıcılığa ve toksisiteye bağlı olarak, tarlalara yeniden bitkiler üzerinde çalışmak için belirli bir süre gerektirmektedir.

Entegre Zararlı Yönetimi (IPM)(Kimyasal mücadele): Biyopestisitler genellikle IPM (Kimyasal mücadele yöntemleri) sistemlerine göre daha iyi performans gösterirler. Düşük toksisite profili ile, akarlar ve hanım böceği gibi klasik biyolojik kontrol ajanlarının kullanımı ile uyumludur. Ayrıca, biyopestisitlerin geleneksel kimyasal insektisitler ile rotasyonunu içeren IPM programları, kimyasallara olan bağımlılığı azaltabilir ve bitki zararlı popülasyonları içinde direnç gelişimini geciktirebilir.

Umarım Biyopestisitler nelerdir ? yazımız yararlı olmuştur.Herkese bol ve bereketli ürünler yetiştirmesi dileğiyle bir sonraki yazımıza kadar hoşça kalın.

Zir. Müh. İlkay ÇORMAN – Hobitohum.com-Üretici Dostu!

Sitemizde bulunan bazı ürün grupları ;

Kavun Tohumu KIRKAĞAÇ – 637 Küçükçiftlik

Domates Tohumu Rio Grande Küçükçiflik

Roka Tohumu Bengi Küçükçiftlik

BORK 37 – Cifoagro

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir