Ceviz Bahçelerinin Güzlük Bakımları Nasıl Yapılır ?

Ceviz Bahçelerinin Güzlük Bakımları Nasıl Yapılır ?

Ceviz Bahçelerinde bakım işleri iki ana başlık altında toplanabilir. Bunlar güzlük ve yazlık bakım işlemleridir.

Ceviz Bahçelerinde Güzlük bakım işlemlerinin genel planlaması yapılırken ;

Bölgenin iklim şartları en önemli kriterler olmak üzere, arazi topoğrafyası, toprak yapısı, sulama suyunun durumu,çeşit ve anaç özellikleri dikkate alınmalıdır.

Bu değişkenler Türkiye hatta aynı klimatolojiye sahip bölgeler içerisinde bile değişebilir.Bizde bu değişimleri gözeterek çok genelde olsa bu konu hakkında genel anlamda yapılması gerekenleri anlatacağız.

Öncelikle bu planda güzlük plan olduğundan yılın ortasından sonuna kadar olan işlemler kastedilmektedir.Yani meyve oluşumunun sonundan yaprak dökümüne kadar olan bölüm dersek üretici arkadaşlarımız için daha spesifik bir tanım olabilir.Ceviz bahçelerinin güzlük bakımları nasıl yapılır ? Konusunda, işlemlerimizin sırası şu şekildedir ;

  • Su Kes
  • Hasat
  • Yapraktan Gübreleme
  • Toprak İşleme
  • Topraktan Gübreleme
  • Kışlık Bakımlar
  • Budama

Su Kes ;

Bu işlem bir çok üretici tarafından yanlış uygulanmaktadır. Su kesten kasıt aslında bitkinin meyve ve sürgün oluşumunu tamamlayıp hasada başlandığı döneme denk gelir ve bu dönemde ceviz meyve bahçemiz üretim döneminden daha az suya ihtiyaç duyar, su kes bunu anlatmaya çalır yani hiç su vermemek anlamında değildir. Diğer faliyetlerini devam ettirebilmesi açısından ceviz ağacımıza, meyve ve sürgün oluşumu döneminden daha azda olsa su verilmesi gerekir.

Hasat ;

Genellikle meyve ağaçlarının dormant döneme geçmeden üzerindeki meyvelerin toplanması işlemidir. Bu işlem cevizde yine çeşit ve bölgeye bağlı olarak değişir.Hasat işleminde cevizde yine üreticilerimizden rastladığımız bir yanlışı dile getirmek istiyorum.Sopa yada sırıkla yapılan hasat, bizim üretimimizi çok olumsuz şekilde etkiler çünkü sırık aynı zamanda bir sonraki yıl oluşacak gözlerin zarar görmesine neden olur.Buda verimin düşmesiyle sonuçlanır.Üreticilerimizden ricamız bu yöntemle yapılan hasattan uzak durmalarıdır.

Topraktan Gübreleme ;

Ceviz Bahçelerinde, hasattan sonra ceviz için çok önemli olan bir sonraki dönemin meyve gözlerini oluşturmaktır. Bunun için yapraktan Bor ve Çinko uygulanır. Piyasada bu amaçla üretilen bir çok sıvı ve toz yaprak gübreleri bulunmaktadır. Hasatta bahsettiğimiz sırıkla yapılan işlemde aslında neden çok zararlı olduğunu görebilriz. Biz üretimde ceviz ağacını bir sonraki döneme teşvik etmek amaçlı ekstra uygulama yapmadığımız gibi hali hazırda var olan meyve gözünüde bu yapılan yanlış hasat yöntemiylede yok ediyoruz.

Toprak İşleme ;

Bu işlem modern bahçelerde her nekadar önerilmesede klasik kurulmuş bahçelerde en azından iki veya üç yılda bir yapılan, halk arasında Patlatma diye geçen çizerle toprağı 70 cm derinlikte devirmeden taban taşı kırma işlemidir.Bu toprak işlemesi, toprağın altındaki taban taşı kırılarak fazla suyun drene edilmesinde çok yardımcıdır.

Kışlık Bakımlar ;

Bu işlem meyve ağaçlarının çoğu için yapılması gereken yıllık bakımlardan biridir. Ceviz bahçelerinde dikkat edilmesi gereken nokta ise son dönemlerde önemli hale gelen artan kabuklu bit zararına karşı uygulanması gereken kışlık bakım yağlarıdır. Piyasada kışlık yağlar birçok firma ve satıcı tarafından tedarik edilebilinir. Aynı zamanda bu dönemde göztaşı uygulamasıda fungal hastalık kontrolü için önem arzetmektedir.Bu uygulamalar verim ve kaliteyi etkileyen en önemli bakım işlemleri arasındadır.

Budama ;

Ceviz ağacı halk arasında budanmaz diye yanlış bir algı vardır. Fakat bu durumda yanlış anlaşılmaktan kaynaklıdır. Bizim anladığımız anlamda budama yapılmaz evet doğru, fakat bu budama yapılmadığı anlamına gelmez. Cevizde göz budaması, meyve seyreltmesi ve şekil budamaları yapılmaktadır. Bu budamaları detaylı bir şekilde bulacağınız birçok kaynak mevcuttur.

Ceviz Bahçelerinin Güzlük Bakımları Nasıl Yapılır ? Adlı yazımızda Ceviz bahçelerinin, genel anlamda güzlük bakım işlerinden bahsettik daha detaylı yazıp siz değerli okurlarımızı sıkmak istemedim. Fakat Ceviz Bahçelerinin Güzlük Bakımları konusunda veya diğer konularda soracağınız sorularınızı yazımızın altından bize iletebilirsiniz. Sosyal medyadan aynı şekilde sorularınızı sorabilir, veya destek@hobitohum.com mail adresine yazabilirsiniz.

Birdahaki yazımızda görüşmek üzere Bol ve Kaliteli Üretimler ….

Zir. Müh. İlkay ÇORMAN

Sitemizde bulunan bazı ürün grupları ;

Docto-Combi – Doctor Tarsa

BORK 37 – Cifoagro

Klimaks Maki 20-20-20 1KG

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir