BİTKİ BESLEMENİN TEMELLERİ

Bitki beslemenin temelleri konusunda üretim yapacak kişilerin bilmesi gereken en temel unsurları ele alacağımız bu yazımızda, genel anlamda bitkinin gereksinimleri konusunda bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Bitkilerin kuru madde oluşturabilmesi için ihtiyaç duyduğu bir takım faktölerler bulunmaktadır. Bu faktörleri bitki gelişim faktörleri olarak adlandırılır. Bu gelişim faktörlerinide iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar genetik ve çevresel faktörlerdir.

  • Genetik faktörler
  • Çevresel faktörler

Genetik Faktöler

Bitkilerin genetik özellikleri, bitkilerin büyüme, gelişme, verim ve kalite gibi özelliklerini etkileyen en önemli unsurdur. Buna bağlı olarak melez (Hybrid) çeşitlerin ticari olarak piyasaya çıkması, kültürel bitkilerin üretiminde önemini yüksek verimle ortaya koymuştur. Bu sebeple ıslah çalışmaları sonucu yüksek verim kapasitelerine sahip tohumların ortaya çıkmasına imkan sağlamıştır. Bu tohumlar yüksek verimin yanı sıra, kuraklık, hastalık dayanımı, kaliteli meyve gibi özelliklere de sahiptir. Dolayısıyla ekonomik üretimde bu materyellerin kullanımı düşük girdilerle, yüksek kazançlar hedefini kolyalaştırmaktadır. Dünyadaki tarımsal üretimde önemli sıralarda yer alan ülkeler bu tarz üretimlere çiftçisini teşvik etmektedir.

Çevresel Faktörler

Bitki gelişiminde diğer önemli faktörde tabiki çevresel faktörlerdir. Bitkinin gelişimini etkileyen dış şartların tamamını kapsamaktadır. Bu dış şartlar çok çeşitlidir örnek verecek olursak ; Işık, Su, Sıcaklık, Karbondioksit, Oksijen, Toprakta bulunan bitki besin elementleri çevresel faktörle başlığı altında incelenebilir. Saymış olduğumuz faktörlerin dışındada birçok etmen bulunmaktadır. Fakat biz en önemlilerinden burada bahsettik.

Az çok lise biyolojisini hatırlayanlarımız için zaten saydığımız faktörlerin bazıları Fotosentez ‘i çağrıştırmıştır. Fotosentezi kısaca açıklayacak olursak

En temel haliyle ışık enerjisini kloroplastlar sayesinde besine çevirmek olarak tanımlayabiliriz.

Toprakta Bulunan Bitki Besin Elementleri

Bitkileri gelişmesi için gerekli olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış, bitki besin elementlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda üzerinde durulması gereken önemli etmenlerden biridir. Fakat biz bu yazımızda en temel haliyle şunu söyleyelim, bitkiler gelişim aşamalarını tamamlayabilmeleri için onrarın topraktan gerekli duyduğu bitki besinlerini karşılamaları gerekmektedir. Şöyleki toprak bitki besin elementleri yönünden ne kadar fakirse biz dışarıdan onlar için gerekli olan bitki besin elemenlerini o kadar karşılamamız gerekmektedir. ( bkz : Toprak Analizi ve Önemi )

Bir sonraki yazımızda bitkilerin toprakta bulunan bitki besinlerinden ne derece ve nasıl yararlanır konularını  ” Azalan Verim Kanunu ” ve “Minimum ( Fıçı ) Kanunu” ile açıklamaya çalışacağız.

Zir. Müh. İlkay ÇORMAN – Hobitohum.com-Üretici Dostu!

Sitemizde bulunan bazı ürün grupları ;

Tere Tohumu Zeybek Küçükçiftlik

Biber Tohumu Sera Demre 8 Küçükçiflik

Docto-Combi – Doctor Tarsa

SİAPTON 1LT

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir