Luna Experience ® SC 400 – Bayer

Luna Experience ® SC 400 – Bayer ;

ÖZELLİKLER

  •  Her devrede uzun süreli etkin koruma
  •  Fluopyram ile gelen farklı etki mekanizması
  •  Geniş etki spektrumu
  •  Koruyucu, tedavi edici ve spor oluşumunu engelleyici etki
  •  Kontak, translaminar özellikler yanında bitki dokularında yayılabilme
  •  Doğaya, çevreye, hedef dışı organizmalara karşı minimum risk
  •  Hasat sonrası ürünün raf ömrüne olumlu katkı sağlar.

ÜRÜN GRUBU ; Fungisit

ETKİLİ MADDE ; 200 g/l Fluopyram + 200 g/l Tebuconazole

FORMÜLASYON ;

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ ; 100 ml, 250 ml, 350 ml

KULLANILACAĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı Zararlı organizma adı Uygulama dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma Elma karalekesi (Venturia inaequalis) 35 ml / 100 L su 14 gün
Armut Armut karalekesi (Venturia pirina) 35 ml / 100 L su 14 gün
Armut Armut memelipası (Gymnosporangium fuscum) 35 ml / 100 L su 14 gün
Ayva Ayva monilyası (Sclerotinia linhartiana) 35 ml / 100 L su 14 gün
Bağ* Bağ küllemesi (Erysiphe necator) 25 ml / 100 L su 14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa=Sclerotinia laxa) 25 ml / 100 L su 14 gün
Kiraz Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa=Sclerotinia laxa) 25 ml / 100 L su 3 gün
Kiraz Kiraz meyve monilyası (Scleroitinia fructigena) 25 ml / 100 L su 3 gün
Şeftali Şeftali küllemesi (Sphaerotheca pannosa var. persicae) 25 ml / 100 L su 3 gün
Domates (sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 30 ml / 100 L su 3 gün
Biber Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 30 ml / 100 L su 3 gün
Patlıcan Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 30 ml / 100 L su 3 gün
Hıyar (sera) Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 30 ml / 100 L su 3 gün
Kabak (sera) Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 30 ml / 100 L su 3 gün
Kavun&Karpuz Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 30 ml / da 3 gün
Fındık Fındıkta külleme (Erysiphe sp.) 25 ml / da 14 gün

BİTKİLER İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Elma karalekesine karşı;

1. ilaçlama; Çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. ilaçlama; Pembe rozet tomurcuğu döneminde  (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3. ilaçlama; Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu görülürse 10-12 gün arayla uygulanmalıdır.

Armut karalekesine karşı:

1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. ilaçlama: Beyaz rozet döneminde

3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70 – 80 dökülünce

4. ve diğer ilaçlamalar 10 – 12 gün arayla uygulanmalıdır.

*Armutta karalekeye karşı ilaçlama yapıldığı takdirde memelipas için ayrıca ilaçlama yapmaya gerek yoktur.

Armut Memelipasına karşı:

1. İlaçlama: Çiçek tomurcukları patlamak üzereyken

2. İlaçlama: Beyaz rozet devresinde

3. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının % 80 – 90’ı döküldüğü zaman

Diğer ilaçlamalar 3. ilaçlamadan sonra havalar yağışlı giderse haftada bir, yağışsız giderse 12 – 13 günde bir yapılmalıdır. Genellikle 3 ilaçlama yeterli gelmekle beraber yağışlı geçen enfeksiyon periyotlarında 6 ilaçlama yapılmalıdır.

*Armutta karalekeye karşı ilaçlama yapıldığı takdirde memeli pası için ayrıca ilaçlama yapmaya gerek yoktur.

Ayva monilyasına karşı:

a) Askospor uçuşlarının saptandığı yerlerde

1. ilaçlama: Askospor uçuşu başladığında,

2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan preparatın etki süresine göre doğada askospor uçuşu sona erinceye kadar yapılmalıdır.

b) Askospor uçuş başlangıcının saptanamadığı yerlerde:

1. ilaçlama: Çiçeklerin % 5’i açtığında,

2. ilaçlama: Çiçeklerin % 50’si açtığında,

3. ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.

Bağ küllemesine karşı;

1. ilaçlama: bölgelere göre değişmekle beraber sürgünler 25-30 cm uzunluğa ulaştığında,

2. ilaçlama: çiçek taç yaprakları tamamen döküldüğünde ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu devrede,

3. ve diğer  ilaçlamalar: İkinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme

dönemine kadar 14 gün arayla yapılır.

Kayısıda monilyaya karşı;

1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte),

2. ilaçlama tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Kirazda çiçek monilyasına karşı;

1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte),

2. ilaçlama tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Kirazda meyve monilyasına karşı; meyvelere ben düştüğünde tek bir ilaçlama yapılmalıdır.

şeftalide küllemeye karşı;

1. ilaçlama: Hastalık, bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı %

3’ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce (yani önceki yıllarda hastalığın görüldüğü tarihten en az 5-8 gün önce veya sürgünler 20 cm olunca) ilk ilaçlama yapılmalıdır.

2. ve diğer ilaçlamalar: Bitkinin gelişmesi ve iklim durumu dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kal-

kıncaya kadar 10 -14 gün arayla yapılmalıdır.

Domates, biber ve patlıcanda küllemeye karşı; ilaçlamalar ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hıyarda külleme hastalığına karşı; ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya 10 gün arayla devam edilmelidir.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Antracol WP 70, Calypso OD 240, Envidor SC 240, Envidor Speed SC 240, Movento SC 100, Proteus OD

170, Oberon SC 240 ve Decis EC 2.5 ile karışabilir. Diğer fungisit ve insektisitler ile karıştırılacak ise uygula- madan önce bir ön karışım ve fitotoksite testi yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

LUNA EXPERIENCE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2,7 ve G1,3 olarak sınıflandı- rılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için LUNA EXPERIENCE’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Elmada kara leke, bağ, şeftali ve sebzelerde külleme hastalıklarına karşı her ürün için bir sezonda üç defadan fazla ilaçlama yapmayınız. Uygulamanın tek- rarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2,7 ve G1,3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki aktif madde içerdiğinden  dayanıklılık oluşma riski düşüktür. Bununla birlikte aynı etmene karşı bir sezonda ardı ardına kullanımdan kaçınılmalı ve araya etki şekli farklı fungisitler kullanılmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılır.

Zir. Müh. İlkay ÇORMAN

Elma karalekesi (Venturia inaequalis)
Kiraz meyve monilyası (Scleroitinia fructigena)
Bağ küllemesi (Erysiphe necator)

Sitemizde bulunan bitki besleme grupları ;

SİAPTON 1LT

Magfer 1 LT

Sıvı Solucan Gübresi 1 LT %100 Organik EkosolFarm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir