Confidor® SC 350 – Bayer

Confidor® SC 350 – Bayer ;

Özellikler:

 •  Sistemik etkili.
 •  Uzun süreli zararlı kontrol.
 •  Geniş etki spekturumu.
 •  Farklı ihtiyaçlara cevap veren, farklı uygulama şekilleri (yeşil aksam ilaçlaması, kök boğazı ilaçlaması, damlama sulama ilaçlaması).
 •  Tütünde can suyu uygulamasında ruhsatlı insektisit.

ÜRÜN GRUBU ; Insektisit

ETKİLİ MADDE ; 350 g/l Imidacloprid

FORMÜLASYON ; SC (Süspansiyon Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ ; 100 ml, 200 ml

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Pamuk Yaprakbiti (Aphis gossypii)

Beyazsinek (Bemisia tabaci)

Yaprakpiresi (Empoasca decipiens)

35 ml/da, nimf-ergin

85 ml/da, nimf-ergin

35 ml/da, nimf-ergin

14
Armut Armutyaprak pireleri (Cacopsylla spp.) 40 ml/100 l su, nimf-ergin 14
Şeftali Yaprakbiti (Myzus persicae) 20 ml/100 l su, nimf-ergin 14
Elma Yaprakbiti (Aphis pomi) 20 ml/100 l su, nimf-ergin 14
Domates Yaprakbiti (Myzus persicae)

Telkurtları (Agriotes spp.)

Beyazsinek (Bemisia tabaci) (sera)

20 ml/100 l su, nimf-ergin

100 ml/da damlama sulama ile

100 ml/da, nimf-ergin damlama sulama ile

7
Tütün Yaprakbiti (Myzus persicae)

Tütüntripsi (Thrips tabaci)

12 ml/da, nimf-ergin

14 ml/da, nimf-ergin

50 ml/da can suyu ile, nimf-ergin

14
Antepfıstığı Yaprakpsillidi (Agonoscena targionii) 30 ml/100 l su, nimf-ergin 14
Patates Patatesböceği (Leptinotarsa decemlineata) 15 ml/da, ergin-larva 14
Patlıcan Yaprakbiti (Aphis fabae)

Beyazsinek (Bemisia tabaci) (sera)

20 ml/100 l su, nimf-ergin

100 ml/da, nimf-ergin damlama sulama ile

7
Fasulye Yaprakbiti (Aphis fabae) 20 ml/100 l su, nimf-ergin 7
Bamya Yaprakbiti (Aphis fabae) 20 ml/100 l su, nimf-ergin 7
Narenciye Yaprak galerigüvesi (Phyllocnistis citrella) 3,5 ml/ağaç: gövde çapı 3 cm’ye kadar olan fidanlarda

6 ml/ağaç: gövde çapı 5-6 cm’ye kadar olan fidanlarda, larva

14

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Yeşil aksam ilaçlanması

Gerekli miktar ilaç, yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna konur. Gerekli miktar su karıştırıla- rak ilave edilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkilerin her tarafını kaplaya- cak şekilde püskürtülür.

Kök boğazı ilaçlaması

Domateste Telkurtlarına karşı; önce bir dekardaki bitki sayısı belirlenir ve bitki başına 100-150 ml mahlül he- sabıyla bir dekara kullanılacak su miktarı bulunur. Belirlenen su miktarı bir kap içerisine konur ve 100 ml ilaç konarak karıştırılır. Elde edilen karışım her bitkinin kök boğazına 100-150 ml gelecek şekilde can suyu şek- linde verilir. Narenciye Yaprak galerigüvesine karşı ilaçlamadan 1-2 gün önce bahçe sulanmalıdır. Fidanların kökboğazının çevresine küçük bir yalak açılır. Gereken miktar ilaç 1-2 l su ile karıştırılarak yavaşça fidanların kökboğazına dökülür. İlaçlamadan bir gün sonra bahçe tekrar sulanmalıdır.

Damlama sulama ilaçlaması

Önce bitkilerin kök bölgelerini ıslatacak şekilde yaklaşık 5-6 dakika damlama  sulama sistemi çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da dozda) bir tank içinde karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme veri- lir. Damlama sistemi 5-6 dakika daha çalıştırılarak ilaçlı mahlulün bitkilerin kök derinliğine ulaşması sağlanır. Budama yapılmış patlıcanda damla sulama ile ilaçlama için önce etkili kök derinliğinin (15-20 cm) ıslatılması gerekir. Bunun için sulama sistemi yaklaşık 2 saat çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da) gübre tankı içinde su ile karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. İlacın kök derinliğine ulaşması için sulamaya

15-20 dakika kadar daha devam edilir.

Can suyu uygulaması

Tütün fideleri şaşırtılırken önce birim alana giden can suyu miktarı belirlenir. Belirlenen bu su miktarına dekara

50 ml ilaç gelecek şekilde gerekli miktar ilaç fide dikim makinesinin deposunda can suyu ile karıştırılarak verilir. İlaçlı suyun bitkilere eşit dağılımının sağlanması için muslukların ayarları tüm uygulama sırasında eşit tutulur.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Confidor SC 350 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insekti- sittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Confidor’un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki meka- nizmasına sahip (Grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Bununla birlikte bir sezonda bir zararlı etmene karşı iki defadan fazla kullanılmaması uygun olur.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Bilinen bir antidotu yoktur. Zehirlenme halinde semptomatik tedavi uygulanır.

Yaprakpsillidi (Agonoscena targionii)
Yaprakpsillidi (Agonoscena targionii)
Yaprakpsillidi (Agonoscena targionii)
Tütüntripsi (Thrips tabaci)

Zir. Müh. İlkay ÇORMAN

Sitemizde bulunan bazı bitki besleme grupları ;

Bioset 20 LT

Klimaks Yakut 1LT

Süper Zeyfer 1LT

Süper Nemofer 1 LT

Super Deefol 1LT

 

 1. İsa Beysal diyor ki:

  Merhaba ceviz ağaçlarımda bulunan ünlü bicin confidor kullandım 10 saat sonra kar yağmur yağdı ilacı tekrarlama gerekirmi teşekkür ederim

 2. iskur43 diyor ki:

  Limon ağacımda yeni taze yapraklar içine büzülüyor ve limonların üzerinde beyaz kar yağmış gibi mantarlaşmış durumda çaresi nedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir