TARIMDAKİ ROBOTİKLERİN GELDİĞİ SON NOKTA !

TARIMDAKİ ROBOTİKLERİN GELDİĞİ SON NOKTA !

Buradaki spesifik zorluk, modern tarımda robotiklerin akıllı kullanımı yoluyla yüksek düzeyde hassasiyet elde etmeye yardımcı olmaktır. Teknolojik zorluk, düzensiz tarım arazileri alanları çevresinde otomatik hareket kabiliyeti, ürün ve hayvancılık koşullarının doğru algılanması ve çiftlik ürünlerinin mükemmele yakın hassasiyeti gibi gerçek dünya senaryolarında yeni robotik teknolojileri geliştirmek ve göstermektir.

 

Tarım, verimlilik, maliyet etkinliği ve artan işgücü sıkıntısı açısından birçok ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Hassas tarımsal otomasyon, çiftlik verimliliğini artıracak, zahmetli işler için manuel işgücünü azaltacak ve çiftlik işletmelerini daha sürdürülebilir hale getirecektir.

Birçok modern çiftçi halihazırda yüksek teknolojili çözümler kullanmakta, mesela dijital olarak kontrol edilen çiftlik araçları ve hatta insansız hava araçlarını tohum ekimi ,toprak sürümü, hasat etmede, paketlemede ve bağzı hayvancılık uygulamalarına kadar birçok tarımsal işleve yönelik

kısmen ve tamamen otomatik cihazlar var. Bununla birlikte, mevcut sistemler hala özellikle de esneklik, verimlilik, sağlamlık, yüksek operatör maliyeti ve sermaye yatırımı açısından önemli dezavantajlara sahiptir.

 

Mevcut sistemlere, uygun olduğunda 1: 1 ölçekte uygulanan robotik teknolojiyi kullanarak hassas tarımı (ölçek, spesifik tarım uygulamasına göre farklılık gösterebilir), kaynak verimliliği ve çevre dostu tarımsal üretime yardımcı olabilir.

Robotik hassas çiftlik sistemleri, yalnızca büyümeyi ve hasat süreçlerini optimize ederek verimi artırmayı vaad etmekle kalmaz, aynı zamanda daha hedefli müdahalelerle daha düşük gübre ve tarım ilacı kullanımına ve toprak kalitesinin gelişiminde önemli faydalar sağlayabilir.

Robotlar aynı zamanda operasyonel verileri insanın kullandığı cihazlardan daha geniş bir yelpazede toplayabilir. Bununla birlikte, alan robot teknolojisinde ortaya çıkan genel gelişmeler ile modern tarım yapan üreticilerin, pratik ihtiyaçları arasında çapraz geçişler yapmalarına olanak sağlar.

Araştırma ve Yenilik Eylemleri özerk veya yarı özerk çiftlik araçları veya gelişmiş sensörler ve müdahale mekanizmaları dahil hassas çiftçilik için robotik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve test edilmesine odaklanacaktır.

Bu çalışmalar, seçici hasat, yabancı ot kontrolü ve çevre dostu gübreleme ile daha iyi planlama ve hedefli müdahalerle sürdürülebilirlik artırmayı hedeflemektedir.

Bu uygulamalar, aynı zamanda, daha iyi izlenebilirlik ve daha sonraki dönemler için büyük veri işlemeleri, tarımsal ürünlerin veya hayvanların etiketlenmesine izin vererek tüm tarımsal işlemleri en uygun hale getirmek hedeflenmiştir.

Zir.Müh. İlkay ÇORMAN

Sitemizde bulunan bitki besleme grupları ;

Docto-Combi – Doctor Tarsa

Klimaks Fosfokit 12-42-10 1KG

Süper Biofer 1LT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir