Arpa Yaprak Yanıklığı

Arpa Yaprak Yanıklığı (Rhynchosporium secalis [(Oudem) J.J. Davis)

Tanımı ve Yaşayışı

  • Hastalık etmeni bir fungustur. Fungus arpa kalıntıları üzerinde ve kendi gelen arpalarda canlılığını sürdürebildiği gibi bazı çayır otlarında ve arpa tohumlarında da yaşayabilmektedir. Enfeksiyon 4 – 25 °C arasındaki sıcaklıklarda ve yağmurlu havalarda oluş- maktadır. 30 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda hastalık oluşturmadığı tespit edilmiştir.
  • Hastalık etmeni yağmur damlaları ve sulama sularının sıçramasıyla dağılmakta, çok kısa mesafelere rüzgar vasıtasıyla yayılabilmekte fakat çok uzak mesafelere dağılmamaktadır.

Belirtileri, Ekonomik Önemi Ve Yayılışı

  • Arpa yaprak yanıklığı hastalığı, Türkiye’de arpa yetiştirilen hemen hemen tüm bölgelerde görülmektedir. Hastalık etmeni genellikle bitkilerde kardeş sayısını ve bin tane ağırlığını azaltarak, toplam üründe kayıplara neden olmaktadır. Verimde oluşacak kayıplar; hastalığın baş- ladığı döneme bağlı olarak, % 30-40 oranına kadar yükselmektedir. Enfeksiyon zamanı ve özellikle bitkide üst yaprakların enfekte olduğu koşullarda elde edilecek üründe kayıplar artmaktadır. Arpa çeşitlerinin R. secalis tarafından kardeşlenme döneminden sonra enfekte edildikleri takdirde, verim kayıplarının yüksek olduğu belirlenmiştir.

Konukçuları

  • Arpa yaprak yanıklığı etmeninin konukçuları arasında; Arpa (Hordeum vulgare L.), Çok yıllık çavdar (Secale montanum Guss.), Kılçıksız brom (Bromus inermis), Kuşyemi (Phalaris), Brachypodium, Duvar arpası (H. murinum), H. sativum, H. leporinum, Ayrık otu [Agropyron (Elymus) repens], İtalyan çimi (Lolium multiflorum), İngiliz çimi (L. perenne), Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius) bulunmaktadır.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

  • Hastalığa karşı dayanıklı ve sertifikalı çeşitlerin ekimi yapılmalıdır.
  • Ekimden önce topraktaki yabancı ot ve bitki artıkları, toprak işlemesi ile ortadan kaldırılmalıdır.
  • Hastalığın yoğun görüldüğü alanlarda 2-3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Kimyasal mücadele yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. İlaçlama Zamanı Hastalık etmeninin lekeleri ilk görüldüğünde yapılmalıdır.

Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri ve Dozları

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: Reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce yada bitki koruma ürünleri satma belgesi olan zirai ilaç bayileri tarafından belirlenmelidir.

Kullanılan Alet ve Makineler

İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu),sırt atomizörü veya ilaçlamada tavsiye edilen ilaçlama tekniğe uygun alet ve ekipman kullanılır.

İlaçlama Tekniği

Tüm yeşil aksamı kaplayacak şekilde yapılmalıdır.

Umarım ” Arpa Yaprak Yanıklığı ” yazımız yararlı olmuştur.Herkese bol ve bereketli ürünler yetiştirmesi dileğiyle bir sonraki yazımıza kadar hoşça kalın.

Buğday ve Arpada Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü

Buğdayda Leke Hastalığı

Tahıl Küllemesi

Buğday Pas Hastalıkları

Buğday Sürme Hastalığı

Buğdayda Leke Hastalığı

 

Kaynak :tarim.gov.tr

Zir. Müh. İlkay ÇORMAN – Hobitohum.com-Üretici Dostu!

Sitemizde bulunan bazı ürün grupları ;

Süper Bluematch 1 LT

Docto-Combi – Doctor Tarsa

AGR 15-0-5+9MgO+ME – Cifoagro

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir